Invitasjon til årsmøte 2017

Hrimfaxi Hesteklubb

innkaller til årsmøte hos Hest i Villmark

Fredag 3 Februar kl 19.00

                         (Styret møter 30 min. før)

 

SAKSLISTE:

1.     Lederen ønsker velkommen

2.     Godkjenning av innkalling og saksliste

3.     Velge møteleder, sekretær og 2 reprensentanter til å skrive under protokollen

4.     Årsmelding 2016

5.     Regnskap 2016

6.     Kontingent 2018

7.     Budsjett 2017

8.     Innkomne saker

9.     Saker fra styret, hall og fremdrift

10.Valg etter valgkomiteens innstillinger

Saker til årsmøtet må være styre i hende 14 dager før årsmøtet

Det blir også 2 retters middag etter møtet og litt underholdning

Pris for middag 260 kr per. pers.

Påmelding til Anders og Anne Gro på tlf 37154505/ 97115824

SENEST 27 JANUAR