OPPDATERT SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE

OPPDATERT SAKSLISTE:

1.     Lederen ønsker velkommen

2.     Godkjenning av innkalling og saksliste

3.     Velge møteleder, sekretær og 2 reprensentanter til å skrive under protokollen

4.     Årsmelding 2016

5.     Regnskap 2016

6.     Kontingent 2018

7.     Budsjett 2017

8.     Innkomne saker, ingen.

9.     Saker fra styret:

–  orientering om hall og fremdrift

– godkjenning av basislovnorm og organisasjonsplan for Hrimfaxi. 

10.Valg etter valgkomiteens innstillinger