INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

                      EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

HRIMFAXI HESTEKLUBB INNKALLER TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE PÅ SØNDELED SKOLE

 

TORSDAG 7.  DESEMBER   2017  KL  19.00

 • SAKSLISTE:
 • Lederen ønsker velkommen
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Velge møteleder, sekretær og 2. representanter til å skrive under protokollen
 • Bygging av ridehall.

Årsmøtes godkjenning for igangsetting av tiltak.

Styret viser til ekstraordinært årsmøte 10.03.14 der det ble enstemmig vedtatt at vi skal gå videre med søknad om ridehall.

Planene er nå klare og vi trenger nytt vedtak for å sette i gang.

 • Gjennomgang av byggebudsjett
 • Gjennomgang av driftsbudsjett
 • Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017
 • Framlegg av leiekontrakt for tomt

 

 • Godkjenning av byggelån i Sparebanken SOR.

Klubben må forskuttere moms og noe av spillemidlene i byggeperioden. Banken kan tilby byggelån med en rente på 4% og en provisjon på rammen på 0,33% pr kvartal. Rentene vil bli belastet av det beløpet som enhver tid er benyttet, mens provisjon blir belastet av rammen når byggelånet er åpnet.

 • Lånebeløp, forslag til ramme 1.2 mill.
 • Hallen som pant
 • velge personer som kan signere på vegne av foreningen.

 

Hilsen Styret

 

Trykk på linkene under for å lese vedleggene.

Byggebudsjett ekstraordinært årsmøte 2017

Driftsbudsjett hall

Regnskapsoversikt 2017