Litt om oss

Hrimfaxi hesteklubb ble startet høsten 1989 og vi er nå rundt 80 medlemmer.

Klubben er lokalisert i Risør kommune, men vi har medlemmer fra Arendal/ Froland til Sannidal/Kragerø. Noen liker dølahest, andre liker fjording og du kan delta på de fleste av våre arrangementer uansett hva slags hest du har.

Den mest aktive gruppen i Hrimfaxi har islandshest og er også medlemmer av Norsk Islandshestforening (NIHF).

Islandshestgjengen er med på forskjellige stevner og kurs som blir arrangert av NIHF sentralt og andre klubber tilknyttet NIHF.  Vi samarbeider også med 4 andre islandshest-klubber i Telemark om Telecup (gangartskonkurranse) og unghestvisning.

Vi har ridekurs vår og høst med innleide instruktører. Klubben har samarbeid med flere hestegårder, slik at det er også er mulig å låne hest. Stevner og kurs fordeler vi på flere steder der vi har medlemmer som f. eks.  Røysland gård, Holt VGS og Walle gård.

I løpet av vinteren pleier vi å ha temakvelder på Søndeled skole der en veterinær, hovslager, fôrekspert etc. kommer for å oppdatere oss på hest. Dette er veldig interessant og verdt å få med seg. Så er det jo koselig å møtes uten hest også innimellom.

Vi har også en del turinteresserte i klubben slik at vi prøver å få arrangert turer i løpet av året.